Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Poznańskiego TBS sp. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez spółkę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Poznańskie TBS sp. z o.o. nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

LP.

data wpływu wniosku

nr wniosku w dzienniku kancelaryjnym

przedmiot wniosku (załącznik)

żądana forma udostępnienia informacji

opłata za nośnik

sposób rozpatrzenia wniosku (załącznik)

data odpowiedzi

nr odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym

 
150 18.06.2024 BS/3495/06/2024 zamieszkiwanie lokali przez obywateli Ukrainy (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź wysłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

1.07.2024

PTBS/BS/3495/06/2024  
149 17.06.2024 3468/06/2024 cesje z umów partycypacji (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

01.07.2024

PTBS/BS/NAZ/NE/3468/06/2024  
148 10.06.2024 3354/06/2024 wynagrodzenie pracowników (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź  przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

24.06.2024

PTBS/BS/NR/3354/06/2024  
147 7.06.2024 3329/06/2024 spłata zobowiązań związanych z budową, różnice w umowach kredytowych, wysokość czynszu po spłacie kredytu (pobierz) przesłanie drogą elektorniczną oraz na adres korespondencyjny brak

odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

21.06.2024

PTBS/NE/NR/EF/BS/3329/06/2024  
146 6.05.2024 2404/05/2024 kalkulacja wysokości czynszu (pobierz) przesłanie drogą elektorniczną oraz na adres korespondencyjny brak

odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

20.05.2024

PTBS/NE/EF/2404/05/2024  
145 6.05.2024 2403/05/2024 faktury, koszty wspólne, koszty zmienne (pobierz) przesłanie drogą elektorniczną oraz na adres korespondencyjny brak

odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

20.05.2024

PTBS/BS/EC/NO/2403/05/2024  
144 24.04.2024 2203/04/2024 kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pobierz) przesłanie drogą elektorniczną oraz na adres korespondencyjny brak

odpowiedź mailowa na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

08.05.2024

PTBS/BS/EF/NRP/2203/04/2024  
143 17.04.2024 2105/04/2024 spłata zobowiązań kredytowo-odsetkowych (pobierz) przesłanie drogą elektorniczną oraz na adres korespondencyjny brak

odpowiedź przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

30.04.2024

PTBS/BS/NR/2105/04/2024  
142 19.03.2024 1513/03/2024 wykup mieszań i miejsc postojowych E.Zawackiej/Ż.Wyklętych (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

17.04.2024

PTBS/NRP/1513/04/2024  
141 3.04.2024 1809/04/2024 sprzedaż lokali uzytkowych, miejsca postojowe ul. Katowicka oraz Murawa, Słowiańska, Hercena (pobierz) przesłanie drogą elektorniczną oraz na adres korespondencyjny brak

odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

16.04.2024

PTBS/BS/NO/1809/04/2024  
140 19.03.2024 1514/03/2024 usterek w hali garażowej (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

29.03.2024

PTBS/EB/1514/03/2024  
139 04.03.2024 1247/03/2024 wynagrodzenia ZS, st. czynszu, stacje ładowania, deratyzacja, um. powierzenia z M.Poznań, wakacje kredytowe (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

załącznik - RWP (pobierz)

18.03.2024

PTBS/EF/NO/NRP/NAZ/1247/03/2024  
138 16.02.2024 1039/02/2024 spłata kredytów, budowa garaży, wynagrodzenia pracowników (pobierz) przesłanie drogą elektorniczną oraz na adres korespondencyjny brak

odpowiedź przesłana na wskazany adres e mail i korespondencyjny (pobierz)

odpowiedź przesłana na wskazany adres e mail i korespondencyjny (pobierz)

01.03.2024

15.03.2024

PTBS/NE/NR/EF/1039/03/2024  
137 24.01.2024 574/01/2024 dane za lata 2019-2023: 1. wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej, 2. ilość wybudowanych lokali mieszkalnych (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres mail brak odpowiedź przesłana na adres wskazany adres mail wnioskodawcy (pobierz) 07.02.2024 PTBS/NAZ/574/02/2024  
136 24.01.2024 575/01/2024 szczegóły dot. kredytów KFM BGK (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź przesłana na adres mail wnioskodawcy (pobierz) 07.02.2024 PTBS/NAZ/575/02/2024  
135 22.01.2024 518/01/2024 poprawność danych dot. spłaty kredytów ul. Katowicka (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres mail brak odpowiedź przesłana na adres wskazany adres mail wnioskodawcy (pobierz) 06.02.2024 PTBS/NAZ/518/02/2024  
134 27.12.2023 6836/12/2023 kalkulacja stawki czynszu, stacja ładowania samochosów (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 10.01.2024 PTBS/NAZ/6836/01/2024  
133  04.01.2024 185/01/2024 wykup mieszkań, komisja mieszkaniowa, spłata umów kredytowych (pobierz)  przesłanie drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną na wskazane adresy  brak  odpowiedź przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)  18.01.2024 PTBS/BS/185/01/2024  
132 20.12.2023 6956/12/2023 umowy Agrobex (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

04.01.2024

16.02.2024

PTBS/NT/BS/6956/12/2023

 
131 21.12.2023 6797/12/2023

usterka w hali garażowej przy ul. Żołnierzy Wyklętych/Elżbiety Zawackiej (pobierz)

UWAGA: wniosek wycofany przez wnioskodawcę (pobierz)

brak wskazania brak odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wniokodawcy (pobierz) 04.01.2024 PTBS/NT/BS/6797/12/2023  
130 20.10.2023 5446/10/2023 umowa rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 03.11.2023 PTBS/EF/BS/5446/10/2023  
129 12.10.2023 5309/10/2023 odsetki od umowy pożyczki, pomiary powykonawcze (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 26.10.2023 PTBS/BS/5309/10/2023  
128 14.09.2023 4882/09/2023 dokumenty gwarancyjne dla zasobu Cegłowskiej 1-7A (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

zał. umowa z GW dot 4MW (pobierz)

28.09.2023

08.11.2023

PTBS/BS/4882/09/2023

PTBS/NAZ/4882_2/11/2023

 
127  14.09.2023  4857/09/2023 postępowania przeciwko Spółce (pobierz) brak wskazania  brak  odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)  28.09.2023  PTBS/BS/4800/09/2023  
126 13.09.2023 4844/09/2023 przerabianie odpowiedzi (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 27.09.2023 PTBS/BS/4844/09/2023  
125 12.09.2023 4828/09/2023 projekt umowy sprzedaży (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 26.09.2023 PTBS/4828/09/2023  
124 12.09.2023 4809/09/2023 stacja ładowania pojazdów elektrycznych, firmy sprzątacjące (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

zał 1 (pobierz)

zał 2 (pobierz)

zał 3 (pobierz)

zał 4 (pobierz)

zał 5 (pobierz)

zał 6 (pobierz)

zał 7 (pobierz)

zał 8 (pobierz)

zał 9 (pobierz)

zał 10 (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

26.09.2023

31.10.2023

02.11.2023

PTBS/BS/4809/09/2023

PTBS/NAZ/EF/4809_2/10/2023

PTBS/NAZ/4809_3/11/2023

 
123 11.09.2023 4800/09/2023 separatory (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 25.09.2023 PTBS/BS/4800/09/2023  
122 11.09.2023 4792/09/2023 opłata dodatkowa, regulamin (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

25.09.2023

31.10.2023

PTBS/BS/4792/09/2023

PTBS/NAZ/EF/4792_2/10/2023

 
121 30.08.2023 4669/08/2023 montaż kamer i ogrodzeń (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

13.09.2023 PTBS/BS/4669/08/2023  
120 29.08.2023 4645/08/2023 projekt umowy sprzedaży (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 12.09.2023 PTBS/BS/4645/08/2023  
119 28.08.2023 4613/08/2023 stacja ładowania pojazdów elektrycznych, zalania mieszkań (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) (załącznik 1) 11.09.2023 PTBS/BS/4613/08/2023  
118 11.08.2023 4461/08/2023 stacja ładowania pojazdów elektrycznych (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) (pobierz)

25.08.2023

10.10.2023

PTBS/BS/4461/08/2023

PTBS/NAZ/NT/4461_2/10/2023

 
117 04.08.2023 4319/08/2023 ogródki przydomowe na osiedlu Ż.Wyklętych/ E. Zawackiej (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 18.08.2023 PTBS/BS/4319/08/2023  
116 20.07.2023 4129/07/2023 środki z tytułu kar umownych (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy oraz pocztą tradycyjną (pobierz) 03.08.2023 PTBS/BR/4129/07/2023  
115 18.07.2023 4086/07/2023 nieczynny plac zabaw przy ul. Kosynierskiej (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 27.07.2023 PTBS/BR/4086/07/2023  
114 03.07.2023 3887/07/2023 obniżenie stawek czynszu w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego (pobierz) brak brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 14.07.2023 PTBS/BR/3887/07/2023  
113 07.04.2023 2270/04/2023 wysokosć opłaty za napisanie pisma przez Kancelarię Prawną (pobierz) brak brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 09.06.2023 PTBS/NAZ/NRP/2270/04/2023  
112 05.06.2023 3486/06/2023 Inwestycja 4 mw (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

 odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź mailowa przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

 15.06.2023

27.07.2023

 PTBS/BR/3486/06/2023

PTBS/BR/3486-1/06/2023

 
111 02.06.2023 3474/06/2023 Inwestycja 4 mw (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

 odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

 15.06.2023

27.07.2023

 PTBS/BR/3474/06/2023

PTBS/BR/3474-1/06/2023

 
110 25.05.2023 3237/05/2023 skan faktur związanych z wydatkami na usługi obce oraz koszty ogólnego zarządu, stan śrdoków na funduszu remontowym,ilość wynajetych miejsc postojowych, wyciąg z operatu geodezyjnego (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres wnioskodawcy (pobierz)

Załącznik 1 (pobierz)

Załącznik 2 (pobierz)

07.06.2023

21.07.2023

PTBS/BR/3237/05/2023

PTBS/BR/3237-1/07/2023

 
109 02.05.2023 2720/05/2023 Orzeczenie Sądu wraz z uzasadnieniami (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 16.05.2023 PTBS/BR/2720/04/2023  
108 19.04.2023 2513/04/2023 wysokość stawek czynszowych Katowicka, powierzchnia mieszkalna, termin spłaty kredytu (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna wysłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

04.05.2023

09.06.2023

PTBS/BR/2513/04/2023

PTBS/BR/2513-1/04/2023

 
107 20.04.2023 2553/04/2023 wysokość stawek czynszowych Szyperska/Piaskowa, powierzchnia mieszkalna, termin spłaty kredytu (pobierz) brak wskazania brak

odpowiiedź pisemna przesłana na adres wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

04.05.2023

09.06.2023

PTBS/BR/2553/04/2023

PTBS/BR/2553-1/04/2023

 
106 17.04.2023 2463/04/2023

wysokość stawek czynszowych Robocza/Sikorskiego, powierzchnia mieszkalna, termin spłaty kredytu (pobierz)

 

przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

nie udzielono odpowiedzi - wniosek o udostępnienie informacji publicznej został wycofany przez wnioskodawcę 20.06.2023 roku

02.05.2023

09.06.2023

PTBS/BR/2463/04/2023

PTBS/BR/2463-1/04/2023

 
105 17.04.2023 2460/04/2023 wysokość stawek czynszowych Milczańska, powierzchnia mieszkalna (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

02.05.2023

09.06.2023

PTBS/BR/2460/04/2023

PTBS/BR/2460-1/04/2023

 
104 18.04.2023 2486/04/2023 wysokość stawek czynszowych Milczańska, powierzchnia mieszkalna (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź publiczna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

02.05.2023

09.06.2023

PTBS/BR/2486/04/2023

PTBS/BR/2486-1/04/2023

 
103 17.04.2023 2462/04/2023 Wysokość stawek czynszowych przy ul. Palacza, Kosynierskiej, Górczyńskiej i Konfederackiej; powierzchnia mieszkalna (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres wnioskodawcy (pobierz)

02.05.2023

09.06.2023

13.07.2023

PTBS/BR/2462/04/2023

PTBS/BR/2462-1/04/2023

PTBS/BR/3655/06/2023

 
102 12.04.2023 2335/04/2023 szczegóły dot. umowy kredytowe z BGK na realizację inwestycji przy ul. Palacza 3-5a w Poznaniu (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 26.04.2023 PTBS/BR/2335/04/2023  
101 31.03.2023 2117/2023 1) powierzchnie i ilści lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży wraz ze stawkami najmu dla całego zasobu PTBS z rozbiciem na poszczególne lokalizacje (wskazanych 39 lokalizacji), 2) szczegóły dot. kredytu Drewlańska i Grabowa, 3)szczegóły finansowania Suwalska 105-121 i 173-201, 4) Suwalska - szczegóły dot. własności i cen wykupu, 5) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - czy budynek najmuje od PTBS, jeśli tak - kwota, 6) EBI - szczegóły dot. wysokosci uruchomionego kredytu, 7) cena za m.kw. lokali mieszkalnych przy ul. Konfederackiej 4a, 8) szczegóły dot. różnicy poziomu spłaty kredytu w odniesieniu do Słowiańskiej i Roboczej (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

14.04.2023

26.05.2023

PTBS/NAZ/NRP/2117/04/2023

PTBS/NAZ/NRP/2117-2/03/2023

 
100 28.03.2023 2051/2023 kredyt z EBI i pożyczki z M.Poznania dot. os. Żołnierzy Wyklętych/E.Zawadzkiej (5MW) (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 11.04.2023 PTBS/EF/2051/04/2023  
99 27.03.2023 2027/2023 kredytowanie i powierzchnie - budynek przy ul. Palacza 3 - 5a (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 11.04.2023 PTBS/NAZ/EF/2027/04/2023  
98 24.03.2023 2001/2023 remonty budynków na osiedlu Murawa/Słowiańska/Hercena w latach 2001-2022 (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres wnioskodawcy (pobierz)

06.04.2023

27.07.2023

PTBS/NAZ/NRP/2001/04/2023

PTBS/BR/2272/04/2023

 
97 24.03.2023 2000/2023 dane dot. umowy kredytowej przy ul. Katowieckiej 11cd w Poznaniu (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy - przedłużenie terminu odp. (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

06.04.2023

12.05.2023

PTBS/NAZ/NRP/2000/04/2023  
96 24.03.2023 1999/2023 umowa kredytowa dot. ul. Katowieckiej 11cd w Poznaniu (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy - przedłużenie terminu odp. (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

06.04.2023

21.04.2023

PTBS/NAZ/NRP/1999/04/2023

PTBS/NAZ/NRP/1999-2/04/2023

 
95 24.03.2023 1998/2023 pomoc publiczna od 2010 roku (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak odpowiedź pisemna wraz z załącznikiem przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 06.04.2023 PTBS/NAZ/EF/1998/04/2023  
94 23.03.2023 1989/2023 dot. instalacji systemu zbierania wód opadowych na os. Żołnierzy Wyklętych/E.Zawadzkiej 2020-2023 (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 06.04.2023 PTBS/NAZ/NT/GN/1989/04/2023  
93 21.03.2023 1953/2023 czujniki do separatorów (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy - przedłużenie terminu odp. (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

04.04.2023

26.04.2023

PTBS/NAZ/NRP/1953/04/2023

PTBS/NO/NT/1953/03/2023

 
92 20.03.2023 1910/2023 inwestycja przy ul.M.Cegłowskiej - tbs (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 03.04.2023 PTBS/NAZ/NRP/1910/04/2023  
91 20.03.2023 1909/2023 biegły rewident, koszty inwestycji przy ul. M.Cegłowskiej - ile i kiedy Spółka zapłaciła GW - Agrobexowi (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 03.04.2023 PTBS/NAZ/NRP/1909/04/2023  
90 20.03.2023 1908/2023 reklamacje od Agrobex, resurs wind, regulacja drzwi, LSIM, prezentacja NzDdW, eBOK, nacisk pojemnika na wody deszczowe (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 03.04.2023 PTBS/NAZ/NRP/1908/04/2023  
89 13.03.2023 1776/2023 aplikacja iMieszkaniec, umowa z EBI, eBOK, ugoda sądowa z Agrobex, fundusz remontowy, środki przeznaczone na budowę garaży (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 27.03.2023 PTBS/NAZ/NRP/EF/1776/03/2023  
88 10.03.2023 1766/2023 szczegóły dotyczące finansowania inwestycji przy ul. Kosynierskiej w Poznaniu (klasyczny TBS) (pobierz) przesłanie na wskazany adres korespondencyjny lub/i drogą elektroniczną na wskazany adres email brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 23.03.2023 PTBS/NAZ/EF/1766/03/2023  
87 09.03.2023 1752/2023 szczegóły dotyczące kredytu na realizację inwestycji przy ul. Kosynierskiej w Poznaniu (klasyczny TBS) (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

23.03.2023 PTBS/NAZ/EF/1752/03/2023  
86 09.03.2023 1720/2023 kalkulacja stawki czynszu dla zasobu przy ul. Katowickiej 11 w Poznaniu (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

22.03.2023 PTBS/NAZ/EF/1720/03/2023  
85 08.03.2023 1716/2023 wniosek PTBS do EBI dot. rewizji warunków kredytu (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

22.03.2023 PTBS/NAZ/1716/03/2023  
84 06.03.2023 1646/2023 realizacja i finansowanie inwestycji na polu 5 i 8 MW (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

zał - odp na pty 1 (pobierz)

uzupełnienie odpowiedzi przesłane na adres mailowy wnioskodawcy ( pobierz )

20.03.2023

28.04.2023

PTBS/NR/1646/03/2023  
83 06.03.2023 1647/2023 umowy z Aquanet i Veolia dla E.Zawackiej 17 oraz FV za wodę i ciepło od 01'2022 do 03'2023 (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

umowa z Aquanet (pobierz)

FV Aquanet (pobierz)

umowa z Veolia (pobierz)

FV Veolia (pobierz)

20.03.2023 PTBS/NAZ/NO/1647/03/2023  
82 28.02.2023 1557/2023 dot. inwestycji na polach 5 i 8 MW: umowy z EBI i M.Poznań, umowa z Agrobex, metraż (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

porozumienie z M.Poznań (pobierz)

zał do porozumienia z M.Poznań (pobierz)

umowa pożyczki z M.Poznań 1 (pobierz)

umowa pożyczki z M.Poznań 2 (pobierz)

umowa pożyczki z M.Poznań 3 (pobierz)

umowa pożyczki z M.Poznań 4 (pobierz)

potw wpływu I transzy z EBI (pobierz)

potw wpływu II transzy z EBI (pobierz)

uwaga: 2 ostatnie załączniki wyczerpują wniosek nr 78

14.03.2023 PTBS/NAZ/NRP/EF/1557/02/2023  
81 23.02.2023 1474/2023 stawka czynszu, kredyt, koszty dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) 09.03.2023 PTBS/NE/NAZ/1474/03/2023  
80 23.02.2023 1460/2023 1) dokumentacja potwierdzająca nałożenie kar umownych na firmy sprzątające 2) dokumentacja kredytowa dot. ul. Kosynierskiej (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

zał 1 kary um. (pobierz)

zał 2 kary um. (pobierz)

zał 3 kary um. (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

załącznik (pobierz)

09.03.2023

21.04.2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/1460/03/2023

PTBS/NAZ/EF/1460-2/04/2023

 
79 23.02.2023 1448/2023 1) kalkulacja stawki czynszu, spłata kredytu dot. zasobu przy ul. Żołnierzy Wyklętych/E.Zawackiej - Najem z dojściem do własności 2) powierzchnie lolaki mieszkalnych i użytkowych 3) koszty w latach 2021-2022 eksploatacji, remontów, zarządu dla zasobu przy ul. Żołnierzy Wyklętych/E.Zawackiej (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedż pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

09.03.2023

30.03.2023

25.05.2023

07.06.2023

PTBS/NAZ/NRP/1448/03/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/1448-2/03/2023

PTBS/NAZ/EF/1448-3/05/2023

PTBS/NAZ/EF/1448-4/05/2023

 
78

23.02.2023

1444/2023 1) tłumaczenie treści umowy z j.angielskiego na j.polski 2) potwierdzenie z rachunku bankowego wypłaty transz (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

załącznik: tłumaczenie treści umowy PTBS z EBI (pobierz)

09.03.2023

PTBS/NR/1444/03/2023

 
77

22.02.2023

1443/2023 termin spłaty kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

08.03.2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/1443/02/2023

 
76

17.02.2023

1305/2023 sponsoring Juwenaliów w latach 2018 i 2019 (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres email wnioskodawcy (pobierz)

03.03.2023

PTBS/NAZ/NRP/1305/02/2023

 
75

13.02.2023

1153/2023 1) podmioty z którymi PTBS zawarła umowy kredytowe na realizację programu Najem z dojściem do własności - dot. zasobu przy ul. Żołnierzy Wyklętych/E.Zawackiej, 2)wysokości poszczególnych zobowiązań, kwoty spłacone, kwoty pozostałe do spłaty, 3) skany umów z aneksami (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres email wnioskodawcy - wydłużenie terminu udzielenia odpowiedzi (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres email wnioskodawcy (pobierz)

27.02.2023

30.03.2023

PTBS/NAZ/NRP/1153/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/1153-2/02/2023

 
74 13.02.2023 1182/2023 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak

odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

24.02.2023

27.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/1182/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/1182-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/1182-3/03/2023

 
73 08.02.2023 1041/23 1) kalkulacja stawki czynszu, 2) umowa z EBI, 3) informacje dot. kredytu z EBI (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

załącznik: umowa z EBI (pobierz)

22.02.2023 PTBS/NR/1041/02/2023  
72 08.02.2023 1056/23 1) umowy, faktury, kary umowne dot. usługi sprzątania, 2) kalkulacja stawki czynszu TBS, 3) kredyt - TBS Kosynierska i ogólnie (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz), odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres email wnioskodawcy (pobierz)

załączniki:

umowa PTBS nr 32/2021 z zał. i aneksem (pobierz)

umowa PTBS nr 33/2021 z zał. (pobierz)

umowa PTBS nr 35/2021 z zał., aneksem i notatką (pobierz)

umowa PTBS nr 36/2021 z zał. i aneksem (pobierz)

umowa PTBS nr 37/2021 z zał.  (pobierz)

umowa PTBS nr 38/2021 z zał. i aneksem (pobierz)

umowa PTBS nr 39/2021 z zał., aneksami i notatką (pobierz)

umowa PTBS nr 57/2021 z zał., aneksem i notatką (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz)

zestawienie um kredyt (pobierz)

FV AIR (pobierz)

FV VIGOR (pobierz)

FV DGP (pobierz)

FV ZUZ (pobierz)

22.02.2023

22.02.2023

30.03.2023

PTBS/NR/1056/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/1056-2/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/1056-3/02/2023

 
71 08.02.2023 1062/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

22.02.2023

22.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/1062/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/1062-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/1062-3/03/2023

 
70 08.02.2023 1061/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

22.02.2023

22.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/1061/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/1061-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/1061-3/03/2023

 
69 08.02.2023 1055/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

22.02.2023

22.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/1055/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/1055-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/1055-3/03/2023

 
68 06.02.2023 0982/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

20.02.2023

20.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/0982/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0982-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0982-3/03/2023

 
67 03.02.2023 0891/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

17.02.2023

17.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/891/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0891-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0891-3/03/2023

 
66 03.02.2023 0883/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedź pisemna przesłana na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz)

17.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NAZ/NRP/0883-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0883-3/03/2023

 
65 02.02.2023 0824/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/824/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0824-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0824-3/03/2023

 
64 02.02.2023 0819/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/819/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0819-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0819-3/03/2023

 
63 01.02.2023 0761/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/761/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0761-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0761-3/03/2023

 
62 01.02.2023 0759/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/759/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0759-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0759-3/03/2023

 
61 01.02.2023 0758/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/758/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0758-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0758-3/03/2023

 
60 01.02.2023 0757/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/757/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0757-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0757-3/03/2023

 
59 01.02.2023 0755/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/755/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0755-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0755-3/03/2023

 
58 01.02.2023 0752/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/752/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0752-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0752-3/03/2023

 
57 01.02.2023 0747/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/747/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0747-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0747-3/03/2023

 
56 01.02.2023 0746/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/746/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0746-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0746-3/03/2023

 
55  01.02.2023  0742/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz)  odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)  

15.02.2023

15.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/742/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/0742-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0742-3/03/2023

 
54 31.01.2023 P/0717/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

14.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/717/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0717-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0717-3/03/2023

 
53 31.01.2023 P/0716/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji  w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

14.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/716/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0716-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0716-3/03/2023

 
52 31.01.2023 P/0710/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej skłądników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

14.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/710/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0710-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0710-3/03/2023

 
51 31.01.2023 P/0707/2023 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

14.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/707/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0707-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0707-3/03/2023

 
50 31.01.2023 P/0704/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

14.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/704/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0704-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0704-3/03/2023

 
49 31.01.2023 P/0702/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

14.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/702/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0702-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0702-3/03/2023

 
48 31.01.2023 P/0688/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpoiwedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

14.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/688/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0688-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0688-3/03/2023

 
47 31.01.2023 P/0659/2023 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przu ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpoiwedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

14.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/659/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0659-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0659-3/03/2023

 
46 30.01.2023 P/0603/2023 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

13.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/603/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0603-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0603-3/03/2023

 
45 30.01.2023 P/0602/23 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

13.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/602/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0602-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0602-3/03/2023

 
44 30.01.2023 P/0601/2023 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

13.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

PTBS/NR/601/02/2023 

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0601-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0601-3/03/2023

 
43 30.01.2023 P/0600/2023 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

13.02.2023

14.02.2023

29.03.2023

 

PTBS/NR/600/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0600-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0600-3/03/2023

 
42 27.01.2023 P/0448/2023 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu i jej kalkulacji oraz udzielenia informacji w zakresie jej składników - dot. zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

10.02.2023

14.02.2023

27.03.2023

PTBS/NR/448/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0448-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0448-3/03/2023

 
41 27.01.2023 P/0406/2023 żądanie przedstawienia przyczyny podwyżki stawki czynszu oraz jej kalkulacji dla zasobu przy ul. M.Cegłowskiej - Najem z dojściem do własności (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedzi pisemne przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) (pobierz) (pobierz)

10.02.2023

14.02.2023

27.03.2023

PTBS/NR/406/02/2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0406-2/02/2023

PTBS/NAZ/EF/0406-3/03/2023

 
40 31.01.2023 P/0721/23 zmiana stawki czynszu dla zasobu E.Zawackiej/Żołnierzy Wyklętych - Najem z dojściem do własności - przyczyny, składowe (pobierz) odpowiedź pisemna brak odpowiedź pisemna przesłana na adres wnioskodawcy (pobierz)

14.02.2023

PTBS/NAZ/NRP/EF/NO/0721/02/2023

 
39 23.01.2023 P/0246/2023 zmiana stawki czynszu dla zasobu E.Zawackiej/Żołnierzy Wyklętych - Najem z dojściem do własności (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz) uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek przesłane na adres mail wnioskodawcy (pobierz)

uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek przesłane na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

06.02.2023

10.02.2023

07.06.2023

PTBS/NR/0246/02/2023

PTBS/NR/0246-2/02/2023

PTBS/NR/0246-3/02/2023

 
38 25.01.2023 P/0328/2023 1) publikacja uchwał dot. zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Spółki, 2) wysokość częśći stałej wynagrodzeń Zarządu Spółki w latach 2017-2022 - kwoty dla poszczególnych lat, 3) wysokosć części zmiennej wynagrodzeń Zarządu Spółki w latach 2017-2022 - kwoty dla poszczególnych lat (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres mail brak odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres email wnioskodawcy (pobierz) 08.02.2023 PTBS/NAZ/NRP/NSA/0328/2023  
37 25.01.2023 P/0323/2023 1) prowadzenie rejestru umów, 2) publikowanie rejestru umów, 3) procedura zamówień z wolnej ręki (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres mail brak odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres email wnioskodawcy (pobierz) 08.02.2023 PTBS/NAZ/NRP/NSZ/0323/2023  
36 25.01.2023 P/0296/2023 zakup przez PTBS w latach 2017-2022 reklam, ogłoszeń lub tekstów sponsorowanych w mediach oraz wysokość wydatków na promocję w poszczególnych latach we wskazanym okresie (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak

ze względu na konieczność przetworzenia wnioskowanej informacji, poinformowano wnioskodawcę o wydłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi najpóźniej do 25.03.2023 - pisemna informacja w tym zakresie przesłana na wskazany adres email wnioskodawcy (pobierz)

odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres email (pobierz) z załączonym zestawieniem (pobierz)

08.02.2023

24.03.2023

PTBS/NAZ/NRP/FG/0296/2023

PTBS/NAZ/FG/0296-2/03/2023

 
35 25.01.2023 P/0295/2023 1) publikacja dokumentów z prac Organów Spółki, 2) publikacja wyników kontroli zewnętrznych, 3) publikacja wyników kontroli wewnętrznych (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres email wnioskodawcy (pobierz) 08.02.2023 PTBS/NAZ/NRP/0295/2023  
34 25.01.2023 P/0282/2023 lista podmiotów, którym Spółka przekazała środki finansowe na podstawie umowy sponsorskiej, darowizny, partnerstwa, w formie dotacji, ze wskazaniem powodów i podstaw prawnych (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres email wnioskodawcy (pobierz) 08.02.2023 PTBS/NAZ/NRP/FG/0282/2023  
33 02.01.2023 P/0013/2023 plany inwestycyjne PTBS: czy i w którym miesiącu/kwartale w 2023 roku Spółka planuje ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji/roboty budowlane, zakładane lata realizacji inwetycji: 1) ul. Żelazna, 2) Naramowice (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 05.01.2023 P/0013/2023  
32 30.11.2022 4067/11/2022 decyzja pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym dla budynku przy ul. Żołnierzy Wyklętych 8 w Poznaniu oraz wniosek o jej wydanie (pobierz) adres Kancelarii Adwokackiej pełnomocnika brak odpowiedź pisemna na adres mailowy pełnomocnika oraz odpowiedź pisemna na adres Kancelarii Adwokackiej pełnomocnika (pobierz) 14.12.2022 PTBS/NP/4067/12/2022  
31 11.08.2022 2761/08/2022 zmiana i składowe stawki czynszu (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna na adres mailow.y wnioskodawcy (pobierz) 22.08.2022 PTBS/NR/2761/08/2022  
30. 01.08.2022 2652/08/2022 zmiana stawki czynszu (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 10.08.2022 PTBS/NAZ/2652/08/2022  
29. 03.01.2022 08/01/2022 plany inwestycyjne PTBS: czy w 2022 planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej lub roboty budowlane, zakładane lata realizacji inwestycji 1) Naramowice, 2) ul. Żelazna (pobierz) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres email brak odpowiedź pisemna przesłana na wskazany adres mailowy wnioskodawce (pobierz) 17.01.2022 PTBS/NP/08/01/2022  
28. 12.07.2021 2598/07/2021 1) zasady korzystania z ogrodków przylegających do parterowych lokali; 2) reklamacje dot. realizacji inwestycji; 3) wygradzanie ogródków; 4) ochrona danych osobowych; 5) naprawa drzwi (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 23.07.21 PTBS/NR/2396/07/2021  
27. 25.06.2021 2396/06/2021 1) reklamacje hali garażowej; 2) ogródki przylegające do parterowych lokali; 3) naruszenie danych osobowych (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 09.07.21 PTBS/NP/2396/07/2021  
26. 11.06.21 2162/06/2021 Gwarancje udzielone przez Agrobex na zrealizowane budynki (pobierz) brak wskazania brak poinformowanie wnioskodawcy, o fakcie wcześniejszego opublikowania w BIP wnioskowanej informacji (pobierz) 18.06.21 PTBS/EM/2162/06/2021  
25. 04.05.21 1536/05/21 1) kary umowne z tytułu nieprzestrzegania zasad BHP na placu budowy nałożone w okresie 01.01.2018 0 31.12.2020 r.; 2) współpraca z firmą SWECO CONSULTING (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)  17.05.21 PTBS/EM/1536/05/21  
24. 20.04.21 1358/04/21 1) Umowy z aktualnymi wykonawcami usług sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobach własnych PTBS sp. z o.o. wraz z aneksami; 2) Faktury za wykonanie usług w okresie listopad 2020 -marzec 2021; 3) Dokumentacja ws. ew. kar umownych (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną 50 gr/strona poinformowano wnioskodawcę o zaistnieniu kosztów dodatkowych; zmiana sposobu rozpatrzenia wniosku na wgląd do dokumentów (pobierz) 04.05.21 PTBS/EM/1358/04/21  
23. 15.02.21 527/02/21 prowadzenie strony BIP Spółki, zakres i miejsce udostępniania informacji (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 01.03.21 PTBS/EM/527/02/21  
22. 27.01.21 301/01/2021 dane dotyczące planowanych inwestycji (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 03.02.21 PTBS/EM/301/01/21  
21. 07.10.20 4000/10/20 dane dotyczące ilości miejsc postojowych w zasobach PTBS (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 15.10.20 PTBS/EM/4000/10/2020  

20.

29.09.20 3886/09/20 umowa z firmą odpowiadającą za obsługę i konserwację hali garażowej na osiedlu Koszalińska (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

12.10.20 PTBS/EM/3886/09/2020  

19.

06.08.20 3252/08/20 dokumenty i informacje wynikające z obowiązywania umowy najmu lokalu z zasobu PTBS (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

20.08.20 PTBS/EM/3252/08/20  

18.

13.05.20 2051/05/20 1) Wysokość stawki za podgrzanie wody - tbs przy ul. Cegłowskiej, średnia dla całego zasobu PTBS,
2) Skany umów na dostawy mediów,
3) Skany faktur za dostawy mediów (pobierz)
brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

Załączniki:

Umowa Veolia

Faktury Veolia

Umowa Aquanet

Faktury Aquanet

25.05.20 PTBS/EM/2051/05/20  

17.

02.03.20 966/03/20 Monitoring osiedla (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

13.03.20 PTBS/NO/966/03/20  

16.

25.02.20 848/02/20 Informacja z otwarcia ofert, informacja o założonym na realizację zamówienia budżecie, wyniki postępowania (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 09.03.20 PTBS/EM/848/02/20  
 15.  24.02.20  797/02/20 Zasady regulujące korzystanie z ogródków przynależnych do lokali (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 09.03.20 PTBS/EM/797/02/20  
14. 23.01.20 321/01/20 Realizacja zamówienia publicznego (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 06.02.20 PTBS/EM/321/01/20  
13. 30.12.19 7636/12/19 Informacja o deklaracjach dochodowych osoby najmującej lokal z zasobu PTBS (pobierz) przesłanie informacji pocztą na adres wnioskodawcy brak Poinformowano wnioskodawcę, iż żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w myśl przepisów Ustawy oraz podlega ochronie wynikającej z przepisów RODO (pobierz) 13.01.20 PTBS/EM/7636/12/19  
12. 09.08.19 5051/08/19 oprocentowanie kredytu EBI i pożyczki Miasta Poznań (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak Udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem (pobierz) 23.08.19 PTBS/EM/5051/08/19  
 11.  25.07.19  4848/07/19 1) Metodologia obliczeń wzrostu kosztów inwestycji w programie "Najem z dojściem do własności" etap I;
2) Treść ugody zawartej pomiędzy PTBS a Agrobex (pobierz)
przesłanie pocztą elektroniczną  brak 1) Udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem;
2) poinformowanno wnioskodawcę, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w myśl przepisów udip oraz udzielono dalszych wyjaśnień (pobierz)
 07.08.19  PTBS/EM/4848/08/19  
 10.  17.04.19  2364/04/19 1) Umowa z aktualnym wykonawcą usług sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobach własnych PTBS sp. z o.o. wraz z aneksami (wysokość wynagrodzenia, ew. waloryzacja wynagrodzenia i jej wysokość),
2) Faktury za wykonanie usług w okresie luty-marzec 2019,
3) Dokumentacja ws. ew. kar umownych (pobierz)
przesłanie skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres email  brak

udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem (pobierz)

Załączniki:

Umowa PTBS/61/2018

Umowa PTBS/62/2018

Umowa PTBS/63/2018

Umowa PTBS/64/2018

Umowa PTBS/65/2018

Umowa PTBS/66/2018

Faktury AIR

Faktury ZUZ

 30.04.19  PTBS/EM/2364/04/19  
 9.  11.04.19  2174/04/19 Treść ugody zawartej pomiędzy PTBS a Agrobex sp. z o.o. (pobierz) wgląd w dokument  brak poinformowano wnioskodawcę, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w myśl przepisów udip oraz udzielono dalszych wyjaśnień (pobierz)  24.04.19  PTBS/EM/2174/04/19  
8. 11.03.19 1061/03/19 1) Informacja o najmie lokalu z zasobu PTBS;
2) Kserokopia umowy najmu (pobierz)
przesłanie informacji pocztą na adres wnioskodawcy brak

Poinformowano wnioskodawcę, iż żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w myśl przepisów Ustawy oraz podlega ochronie wynikającej z przepisów RODO (pobierz)

 21.03.19  PTBS/EM/1061/03/19  
 7.  18.02.19  658/02/19 1) Umowa zawarta z Agrobex sp. z o.o.;
2) Dokumenty na zastosowanie rozwiązań równoważnych do PFU (pobierz)
przesłanie pocztą elektroniczną  brak

1) udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem;
2) ze względu na konieczność przetworzenia informacji wezwano wnioskodawcę do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego (pobierz)

Umowa Agrobex (pobierz)


 

 28.02.19  PTBS/EM/658/02/19  
 6.  29.08.18  4329/08/18 Umowy zawarte z Kancelarią Prawną i Adwokacką Masiota (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną  brak udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem (pobierz)  04.09.18  PTBS/EM/4329/09/18  

5.

14.08.18

4152/08/18

Umowy zawarte z OBIO DOM PRODUKCYJNY Marcin Obiegły Sp. j. (pobierz)

 brak wskazania

brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

24.08.18

PTBS/NP/4152/08/18

 

 4.

 21.06.18

 3486/06/18

Umowy zawarte z Orbsay Solutions sp. z o.o. (pobierz)

przesłanie dokumentów pocztą

 brak

udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem (pobierz)

Załącznik 01 (pobierz)

Załącznik 02 (pobierz)

Załącznik 03 (pobierz)

 03.07.18

 PTBS/EM/3486/07/18

 

 3.

 19.04.18

 1876/04/18

Finansowanie inwestycji mieszkaniowych TBS i spółek komunalnych (pobierz)

wypełnienie ankiety online

 brak

udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem

 20.04.18

 –

 

 2.

 03.04.18

 1329/04/18

1) Ilość i powierzchnia budynków i mieszkań realizowanych w programie "Najem z dojściem do własności";

2) Finansowanie inwestycji (pobierz)

brak wskazania

 brak

udzielono pisemnej odpowiedzi na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz)

 05.04.18

 PTBS/NF/1329/04/18

 

 1.

 14.12.17

 5998/12/17

Umowy zawarte z zewnętrznymi podmiotami lub osobami fizycznymi (pobierz)

przesłanie drogą elektroniczną na adres email

 brak

udzielono odpowiedzi (pobierz)

 27.12.17

 PTBS/EM/5988/12/17

 

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Natalia Tietz
Data wytworzenia 2021-07-09
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-08 11:10:26
Ostatnio zaktualizował
Data ostatniej aktualizacji 2024-07-01 14:18:33
Liczba wyświetleń 6916
Historia zmian ZOBACZ