Rejestr zmian


Tytuł dokumentu Opis zmiany Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 101 2023-05-26 14:15:41
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 79 2023-05-25 11:19:17
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Dodanie załącznika do wniosku na 109 2023-05-16 12:34:24
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 109 2023-05-16 12:27:38
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 97 2023-05-12 11:08:18
Dane Spółki Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Maria Łysakowska 2023-05-12 08:54:16
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 108 2023-05-04 11:07:43
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Dodano załączniki do pozycji 107 2023-05-04 11:03:10
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 107 2023-05-04 09:06:45
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 106 2023-05-02 12:57:49
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 105 2023-05-02 12:39:59
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 104 2023-05-02 11:50:37
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 103 2023-05-02 11:31:03
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nr 84 2023-04-28 17:00:17
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja wniosku o dostęp do informacji publicznej nr 102 wraz z odpowiedzią Spółki Maria Łysakowska 2023-04-26 15:05:14
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi na whniosek o dostęp do informacji publicznej nr 93 Maria Łysakowska 2023-04-26 14:25:53
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja odpowiedzi PTBS na wnioski o dostęp do informacji publicznej nr 80 i 96 (po przedłużonym terminie) Maria Łysakowska 2023-04-21 15:14:01
ZP-18/PN/2022 Dodanie załączników Jerzy Czapliński 2023-04-17 10:22:41
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja wniosku o dostęp do informacji publicznej nr 101 wraz z odp PTBS - przedłużenie czasu na odp Maria Łysakowska 2023-04-14 15:58:50
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Publikacja wniosków o dostęp do informacji publicznej nr 99 i 100 wraz z odpowiedziami Spółki Maria Łysakowska 2023-04-11 16:41:51