Aktualne zamówienia publiczne


Nr zamówienia Nazwa zamówienia Data aktualizacji Status zamówienia
ZP-4/PP/2024 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowo -budowlanych w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w częściach wspólnych budynków należących do PTBS sp. z o.o. zlokalizowanych w Poznaniu. 14 lutego 2024 wszczęte
ZP-2/PP/2024 Konserwacja urządzeń dźwigowych i usługa pogotowia dźwigowego od 01.03.2024 r. do 28.02.2026 r. 07 lutego 2024 wszczęte
ZP-1/PP/2024 Wykonanie przeglądów budowlanych, elektrycznych, gazowych i kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach PTBS w latach 2024-2026. 19 stycznia 2024 wszczęte
ZP-16/PP/2023 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowo -budowlanych w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w częściach wspólnych budynków należących do PTBS sp. z o.o. zlokalizowanych w Poznaniu. 21 grudnia 2023 zakończone
ZP-14/PP/2023 Remont i naprawa połaci dachowych, czap kominowych, odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych budynków mieszkalnych przy ul.: - Część I: Sikorskiego 13, Bobrzańskiej 2ABC, Palacza 134-140A w Poznaniu; - Część II: Kosynierska 10 ABw Poznaniu; - Część III: Kosynierska 7 A-F w Poznaniu. 16 października 2023 zakończone
ZP-12/PP/2023 Przebudowa poziomów instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, rozdział instalacji bytowej od hydrantowej, pompownia p.poż. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosynierskiej 12-26 w Poznaniu. 13 października 2023 zakończone
ZP-13/PP/2023 Roboty remontowe tynkarsko – malarskie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: - Część I: Palacza 3, 3A, 5, 5A - Część II: Katowicka 9 ABC, 11ABCDE 12 października 2023 zakończone
ZP-10/PP/2023 Usługa sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobie położonym w Poznaniu przy ul. Murawa/Hercena/Słowiańska 03 października 2023 zakończone
ZP-11/K/2023 Konkurs II na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Żelaznej. 27 września 2023 zakończone
ZP-9/K/2023 Konkurs urbanistyczno architektoniczny na wykonanie koncepcji zespołu budownictwa mieszkaniowego przy ul. Żelaznej w Poznaniu. 04 sierpnia 2023 zakończone