Aktualne zamówienia publiczne


Nr zamówienia Nazwa zamówienia Data aktualizacji Status zamówienia
ZP-3/PN/2020 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na kompleksowe wykonywanie robót remontowo - budowlanych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i części wspólnych w zasobach należących do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 24 lutego 2020 wszczęte
ZP-2/PN/2020 Pielęgnacja terenów zielonych w zasobach mieszkaniowych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 12 lutego 2020 wszczęte
ZP-12/WR/2019 „Konserwacja urządzeń dźwigowych/ pogotowie techniczne- 23 urządzeń zamontowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Żołnierzy Wyklętych/E. Zawackiej w Poznaniu”. 17 stycznia 2020 zakończone
ZP-1/PN/2020 Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Poznaniu pomiędzy ulicami: Literacka/Żołnierzy Wyklętych na polu inwestycyjnym 4MW. 15 stycznia 2020 zakończone
ZP-11/PN/2019 Bieżąca całodobowa obsługa i konserwacja nieruchomości w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 09 grudnia 2019 zakończone
ZP-10/WR/2019 Wykonanie napraw balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach usytuowanych w Lesznie przy ulicy Rejtana 120-121. 27 listopada 2019 zakończone
ZP-9/PN/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 17 czerwca 2019 zakończone
ZP-8/PN/2019 Wykonanie napraw balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach mieszkaniowych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie. 12 czerwca 2019 zakończone
ZP-7/PN/2019 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym na polu inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami: Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie 14 maja 2019 zakończone
ZP-6/PN/2019 Wykonanie napraw balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach mieszkaniowych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie. 09 maja 2019 zakończone