Aktualne zamówienia publiczne


Nr zamówienia Nazwa zamówienia Data aktualizacji Status zamówienia
ZP-3/PN/2023 Usługa sprzątania części wspólnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz pomieszczeń biurowych w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 06 kwietnia 2023 wszczęte
ZP-2/PP/2023 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na kompleksowe wykonywanie robót remontowo -budowlanych w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w częściach wspólnych budynków należących do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zlokalizowanych w Poznaniu. 23 lutego 2023 zakończone
ZP-1/PP/2023 Pielęgnacja terenów zielonych w zasobach mieszkaniowych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 27 stycznia 2023 zakończone
ZP-18/PN/2022 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Poznaniu na polu inwestycyjnym 7MW. 06 grudnia 2022 zakończone
ZP-16/PP/2022 Usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji dla zasobów położonych w Poznaniu dla grupy taryfowej "C" 23 listopada 2022 zakończone
ZP-15/PP/2022 Roboty budowlano – instalacyjne w zakresie wymiany opraw oświetleniowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz wymiany zewnętrznych opraw i słupów oświetleniowych w częściach pieszo-jezdnych. 17 listopada 2022 zakończone
ZP-17/PP/2022 Bieżąca całodobowa obsługa, konserwacja oraz pogotowie techniczne dla nieruchomości położonych w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 17 listopada 2022 zakończone
ZP-12/PP/2022 Roboty budowlano – instalacyjne w zakresie wymiany zestawów hydroforowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Murawa 33A, Murawa 33B, Murawa 35, Murawa 37A, Hercena 1A, Słowiańska 53C w Poznaniu. 26 października 2022 zakończone
ZP-13/PP/2022 Usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji. 24 października 2022 zakończone
ZP-11/PP/2022 Roboty remontowe tynkarsko – malarskie klatek schodowych i hal garażowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz remont pomieszczeń biurowych w siedzibie PTBS Sp. z o.o. 04 października 2022 zakończone