Aktualne zamówienia publiczne


Nr zamówienia Nazwa zamówienia Data aktualizacji Status zamówienia
ZP-7/PN/2019 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym na polu inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami: Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie 14 maja 2019 wszczęte
ZP-6/PN/2019 Wykonanie napraw balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach mieszkaniowych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie. 09 maja 2019 wszczęte
ZP-5/PN/2019 Usługa sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 12 kwietnia 2019 wszczęte
ZP-4/PN/2019 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ul. E. Zawackiej 1-23 i ul. Żołnierzy Wyklętych 4-24 zlokalizowanych na polu 5MW. 04 kwietnia 2019 zakończone
ZP-3/PN/2019 Remont izolacji balkonów wraz z pracami towarzyszącymi na elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych na zasobach PTBS sp. z o.o. w Poznaniu. 19 marca 2019 zakończone
ZP-2/PN/2019 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na kompleksowe wykonywanie robót remontowo - budowlanych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i części wspólnych w zasobach należących do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 15 marca 2019 zakończone
ZP-1/PN/2019 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ul. E. Zawackiej 1-23 i ul. Żołnierzy Wyklętych 4-24 zlokalizowanych na polu 5MW. 05 marca 2019 zakończone
ZP-17/WR/2018 Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń usługowych na pomieszczenia żłobka w budynku na polu inwestycyjnym 8MW (dz.ew.1/78). 13 lutego 2019 zakończone
ZP-16/PN/2018 Bieżąca całodobowa obsługa i konserwacja nieruchomości w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 22 listopada 2018 zakończone
ZP-15/PN/2018 Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi na polu inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami; Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 20 listopada 2018 zakończone