Aktualne zamówienia publiczne


Nr zamówienia Nazwa zamówienia Data aktualizacji Status zamówienia
ZP-3/PN/2019 Remont izolacji balkonów wraz z pracami towarzyszącymi na elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych na zasobach PTBS sp. z o.o. w Poznaniu. 19 marca 2019 wszczęte
ZP-2/PN/2019 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na kompleksowe wykonywanie robót remontowo - budowlanych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i części wspólnych w zasobach należących do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 15 marca 2019 wszczęte
ZP-1/PN/2019 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ul. E. Zawackiej 1-23 i ul. Żołnierzy Wyklętych 4-24 zlokalizowanych na polu 5MW. 05 marca 2019 wszczęte
ZP-17/WR/2018 Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń usługowych na pomieszczenia żłobka w budynku na polu inwestycyjnym 8MW (dz.ew.1/78). 13 lutego 2019 zakończone
ZP-16/PN/2018 Bieżąca całodobowa obsługa i konserwacja nieruchomości w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 22 listopada 2018 zakończone
ZP-15/PN/2018 Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi na polu inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami; Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 20 listopada 2018 zakończone
ZP-13/PN/2018 Wykonanie rocznych przeglądów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictw Społecznego spółka z o.o. w Poznaniu. 23 sierpnia 2018 zakończone
ZP-14/PN/2018 Realizacja układu drogowego wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Literacka/Żołnierzy Wyklętych. 20 sierpnia 2018 zakończone
ZP-12/PN/2018 Wykonanie remontu balkonów oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu. 27 lipca 2018 zakończone
ZP-3/PN/2018 Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi oraz z lokalami usługowymi na polu inwestycyjny 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami; Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 13 lipca 2018 zakończone