Przedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

  • nabywać budynki mieszkalne,
  • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, niestanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.
  • prowadzić inna działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego są:

  • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.1O.Z,
  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1O.Z,
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
  • zarządzanie nieruchomościami, wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2017-09-18
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-18 13:11:20
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2017-10-27 14:46:58
Liczba wyświetleń 1747
Historia zmian ZOBACZ