Sposób załatwiana spraw


Sposób załatwiania spraw i udzielania informacji

PTBS sp. z o.o. przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Konfederackiej 4, 60-281 Poznań, w godzinach od 8.00-16.00.

Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 13) jest czynne w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00 a w pozostałe dni od 8.00 do 16.00.

Sprawy można również załatwić kontaktując się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane kontaktowe dostępne tutaj) oraz na drodze pisemnej, przesyłając pismo na adres Spółki lub składając je w Biurze Obsługi Klienta bądź w sekretariacie Spółki, w godzinach wskazanych powyżej.

Klienci Spółki mają także możliwość załatwiania spraw poprzez platforę Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK), dzięki której istnieje możliwość:

  • sprawdzenia stanu salda,
  • pobrania wystawionej faktury,
  • wykonania przelewu online,
  • odszukania dokumentów dotyczących najmowanego lokalu,
  • wysłania wiadomosci do Spółki,

 

Obsługa Klientów w czasie zagrożenia epidemicznego

Biuro Obsługi Klienta Poznańskiego TBS w czasie pandemii działa według następujących zasad:

  • podstawową formą kontaktu pozostaje telefon oraz poczta elektroniczna,
  • wizyty osobiste są możliwe wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 61 850 83 35. Umawianie osobistych spotkań będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach. Sprawy niewymagające osobistego kontaktu zostaną obsłużone w formie zdalnej,
  • w przypadku zaplanowanych wizyt prosimy o punktualność, aby do minimum ograniczyć przebywanie w częściach wspólnych budynku,
  • w siedzibie Spółki obowiązuje nakaz noszenia maseczki oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczeń – zapewniamy środki do dezynfekcji oraz jednorazowe długopisy,
  • w pokoju przyjęć może znajdować się jedynie jedna obsługiwana osoba.

Wytyczne dotyczą również dyżurów pełnionych przez administratorów na osiedlach oraz pozostałych działów Spółki.

Powyższe zmiany są podyktowane troską i dbałością o zdrowie naszych klientów i pracowników. Prosimy o stosowanie się do wyżej wymienionych zasad.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2017-09-18
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-18 13:41:16
Ostatnio zaktualizował Maciej Bartkowiak
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-15 14:28:35
Liczba wyświetleń 5001
Historia zmian ZOBACZ