Sposób załatwiana spraw


Sposób załatwiania spraw i udzielania informacji

PTBS sp. z o.o. przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Konfederackiej 4, 60-281 Poznań,
w godzinach od 8.00-16.00.

Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 13) jest czynne poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00 a w pozostałe dni od 8.00 do 16.00.

Sprawy można również załatwić w drodze pisemnej, przesyłając pismo na adres Spółki lub składając je w Biurze Obsługi Klienta bądź
w sekretariacie Spółki, w godzinach wskazanych powyżej.

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2017-09-18
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-18 13:41:16
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2018-01-11 12:31:04
Liczba wyświetleń 1789
Historia zmian ZOBACZ