Instrukcja obsługi


Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.  z o.o.

Strona podmiotowa BIP Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu została utworzona w celu udostępnienia informacji publicznych dotyczących Spółki.

W lewym górnym rogu nagłówka strony znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej. Po jego kliknięciu Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), której administratorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obok logo BIP znajduje się logo PTBS – kliknięcie w nie przenosi na stronę początkową podmiotowej strony BIP PTBS.

W środkowej części nagłówka strony znajduję się wyszukiwarka. Pozwala ona na wyszukiwanie danej grupy informacji na podstawie wprowadzonego przez Użytkownika wyrażenia. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz Enter. Efektywność wyszukiwania uzależniona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie będzie się odbywało, np. zbyt popularne lub ogólne słowo może spowodować wyszukanie zbyt dużej ilości informacji. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium.

Po prawej stronie nagłówka umieszczono dwa narzędzia dla osób słabowidzących: przycisk uruchamiający wersję kontrastową strony oraz przycisk pozwalający zwiększyć rozmiar czcionki.

Poniżej ww. elementów znajduje się tzw. menu górne. Klikając w odpowiednie pozycje, Użytkownik może zapoznać się z rejestrem zmian wprowadzanych na stronie BIP, instrukcją korzystania ze strony BIP czy danymi kontaktowymi do redakcji BIP.
W „rejestrze zmian” zamieszczona została lista informacji publicznych, których treść udostępniona w BIP uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej.

Z lewej strony, poniżej nagłówka znajduje się menu główne, tzw. menu tematyczne informacji udostępnianych przez Poznańskie TBS sp. z o.o. Użytkownik po kliknięciu w wybraną pozycję menu zostanie przeniesiony na podstronę, gdzie zapozna się z informacjami zgodnymi z wybraną kategorią tematyczną. Informacje publiczne udostępnianie przez PTBS prezentowane są zarówno w formie artykułów publikowanych na danej podstronie BIP, jak i załączonych plików PDF.

U dołu każdej z podstron BIP, a także pod załącznikami znajdującymi się na danej podstronie znajduje się tzw. metryczka. Zawiera ona informacje o:

  • tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
  • tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
  • oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
  • dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, tożsamość osoby dokonującej zmiany,
  • rejestr wszystkich zmian, jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP, tzw. historia zmian.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2014-04-06
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-11 14:00:13
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2017-10-18 10:23:13
Liczba wyświetleń 2679
Historia zmian ZOBACZ