Podstawa działalności


Podstawy prawne funkcjonowania Poznańskiego TBS Sp. z o.o.

  • Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2224).
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 09, poz. 43, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).
  • Umowa Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu – tekst jednolity z dnia 29 maja 2023 roku. 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2017-09-18
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-18 13:08:52
Ostatnio zaktualizował Maria Łysakowska
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-02 15:02:09
Liczba wyświetleń 5127
Historia zmian ZOBACZ