Rejestry i ewidencja


Ewidencje, rejestry i archiwa prowadzone w Poznańskim TBS sp. z o.o.


 1. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 2. Dziennik korespondencji
 3. Pocztowe książki nadawcze
 4. Ewidencja wyjść
 5. Ewidencja pracowników
 6. Ewidencja czasu pracy
 7. Rejestr najemców i partycypantów
 8. Rejestr umów o najem lokalu mieszkalnego
 9. Rejestr umów partycypacji
 10. Rejestr zwalnianych lokali mieszkalnych
 11. Rejestr osób oczekujących na przydział lokalu z zasobu PTBS
 12. Ewidencja środków trwałych
 13. Rejestr główny zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
 14. Wykaz zarządzanych nieruchomości
 15. Wykaz podmiotów wynajmujących powierzchnie użytkowe
 16. Ewidencja kont księgi głównej
 17. Ewidencja pomocniczych ksiąg rachunkowych
 18. Rejestr umów cywilnoprawnych
 19. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
 20. Rejestr służebności
 21. Książka korespondencyjna Rady Nadzorczej
 22. Księga protokołów organów Spółki
 23. Archiwum Spółki
 24. Archiwum mieszkaniowe
Oryginały rejestrów i ewidencji znajdują się w siedzibie Spółki (z wyłączeniem Rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, który publikowany jest na stronach BIP). Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) z ograniczeniami wynikającymi z właściwych przepisów prawa tj. m.in. z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) i innych ustaw.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2017-09-18
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-18 13:30:17
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2017-12-19 12:20:06
Liczba wyświetleń 1976
Historia zmian ZOBACZ