Usługa sprzątania części wspólnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz pomieszczeń biurowych w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - wersja archiwalna


Sprzątanie