ZP-1/PP/2021 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na kompleksowe wykonywanie robót remontowo -budowlanych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i części wspólnych w zasobach należących do Poznańskie - wersja archiwalna