Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na kompleksowe wykonywanie robót remontowo - budowlanych lokali mieszkalnych w zasobach należących do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - wersja archiwalna


Umowa ramowa