Ogłoszenia


RADA NADZORCZA

POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z O.O.

 

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

 

 

1.      Przedmiot ogłoszenia obejmuje badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-281 ul. Konfederacka 4, KRS nr 0000030524 (dalej „Spółka") za lata 2018, 2019. Spółka dopuszcza możliwość przedłużenia umowy na kolejny dwuletni okres.

2.      Przyjmuje się następujące kryteria wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki:

a)      udokumentowana znajomość branży i problemów towarzystw budownictwa społecznego,

b)      ustalona renoma (co najmniej pięcioletnie doświadczenie podmiotu lub osób wykonujących badanie w działalności audytorskiej),

c)      doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów o sumie bilansowej powyżej 300.000.000,00 zł (udokumentowane),

d)     gotowość rozpoczęcia badania w październiku roku badanego, tak aby wstępne wyniki uzyskać do 31.01.2019 r. i  31.01.2020 r., a zamknięcie ostateczne badania do 31.03.2019 r. i 31.03.2020 r.,

e)      koszt wykonania badania przy umowie zawartej na dwuletni okres oraz potencjalny koszt wykonania badania przy umowie zawartej na kolejny dwuletni okres,

f)       gotowość spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą Spółki i ze Wspólnikami zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

g)      sporządzenie listu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, podsumowującego stwierdzone obserwacje dotyczące systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz możliwości wprowadzenia usprawnień w działalności Spółki,

h)      weryfikacja (w ramach umowy) poprawności kalkulacji wskaźników określonych w umowie kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wyliczonych na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego.

3.      Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w terminie do dnia 01.06.2018 r. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w sekretariacie, albo w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: sekretariat@ptbs.pl.

4.      Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Katarzyna Płociennik
Data wytworzenia 2018-05-15
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2018-05-17 15:12:17
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2018-05-17 15:14:19
Liczba wyświetleń 49
Historia zmian ZOBACZ